Investeer in een positieve toekomst.
Voor u en de toekomstige generaties. Ontdek ons rendement

Puilaetco Dewaay Private Bankers heeft al vijftien jaar een exclusief samenwerkingsverband met Triodos Bank. Een unieke combinatie die financiële expertise verenigt met uitgebreide ervaring in duurzaam beleggen. Samen creëren we met uw vermogen financieel rendement en een positieve impact voor u en de komende generaties.

Beleggingsfilosofie. Een andere benadering.

Dankzij de samenwerking tussen Puilaetco Dewaay en Triodos Bank, de referentie in duurzaam beleggen, bieden we onze cliënten sinds 2003 een dubbele expertise.

Eerste stap: de selectie van duurzame ondernemingenHet researchteam van Triodos Investment Management, dochteronderneming van Triodos Bank, selecteert, op basis van eigen criteria, ondernemingen in functie van hun prestaties op maatschappelijk, milieu- en bestuursvlak. Die ondernemingen vormen het Triodos-beleggingsuniversum dat evolueert: nieuwe ondernemingen doen hun intrede, andere worden eruit verwijderd.

Tweede stap: de keuze van ondernemingen op basis van financiële criteriaNa de duurzame selectie door Triodos Bank is Puilaetco Dewaay aan zet. Onze experts analyseren zorgvuldig de economische en financiële gezondheid van de ondernemingen. Ze selecteren de ondernemingen die in uw portefeuille kunnen worden opgenomen. Ze houden hierbij rekening met uw beleggersprofiel, uw beleggingshorizon en uw doelstellingen.
In het kader van dit duurzaam discretionair beheer kiest uw portefeuillebeheerder voor rechtstreekse beleggingen vooral in aandelen en obligaties.

De voordelen van duurzaam vermogensbeheer

  • Een dubbele expertise: voor uw portefeuillebeheer combineren we de ervaring van Triodos Bank in de analyse van het duurzame karakter van ondernemingen en de knowhow van Puilaetco Dewaay inzake vermogensbeheer;
  • Eenvoud en efficiëntie: wij bieden u een actief discretionair beheer. Dit betekent dat wij uw vermogen in uw naam beheren op basis van een gezamenlijk bepaalde strategie;
  • Strikte selectie: wij gebruiken strikte criteria voor de selectie van de ondernemingen, zowel op het gebied van duurzaamheid als op financieel vlak. Wij hanteren welbepaalde, duidelijke en transparante criteria;
  • Transparantie: u weet op elk moment in welke ondernemingen u belegt;
  • Positieve impact: u belegt in ondernemingen die bijdragen aan positieve veranderingen;
  • Gepersonaliseerde dienstverlening: uw private banker kent u persoonlijk en begrijpt perfect uw situatie en uw verwachtingen in het kader van het beheer van uw vermogen.

Een gepersonaliseerde relatie met twee gesprekspartners

U hebt twee gesprekspartners: bij Puilaetco Dewaay en bij Triodos Bank. Minstens één maal per jaar bespreekt u uw portefeuille en uw vermogenssituatie met beide contactpersonen.

Puilaecto Dewaay bezorgt u regelmatig een gedetailleerd overzicht van uw portefeuille, ofwel via een maandelijkse samenvatting of via het trimestriële beheersverslag met daarin de uitleg over de belangrijkste uitgevoerde transacties en de situatie van uw portefeuille. U kunt zich ook abonneren op onze publicaties “Analyses Monthly” en “Analyses Magazine” die de economische en financiële actualiteit toelichten en waarin eveneens kunst en cultuur aan bod komen.

De stichting Chimay-Wartoise, een voorbeeld

De stichting Chimay-Wartoise werd opgericht in 1996 door de cisterciënzerbroeders van de abdij van Scourmont met als doel de regio te helpen vooruitgaan, net als de bewoners en de ondernemingen, met respect voor de mensen die er deel van uitmaken.

Philippe Dumont, secretaris-generaal van de stichting Chimay-Wartoise, licht toe: "Wij waren op zoek naar zinvolle beleggingsformules. De objectieven van onze stichting en die van duurzaam beheer lopen in hoge mate parallel. Bovendien maakte het partnership met Triodos Bank een efficiënte conversie mogelijk en wij werden aangetrokken door de aangekondigde rendementen en de voorgestelde strategie". De principes die Triodos Bank verdedigt, beantwoorden perfect aan de doelstellingen van de stichting Chimay-Wartoise: "De beslissing om een duurzame portefeuille te openen bij Puilaetco Dewaay in samenwerking met Triodos Bank kwam tegemoet aan het streven om het beheer van ons vermogen te diversifiëren."

"De samenwerking tussen Puilaetco Dewaay en Triodos Bank, met haar 35 jaar ervaring in duurzaam bankieren, biedt alleen maar pluspunten", vervolgt Philippe Dumont. "De kwaliteiten van de twee partners versterken elkaar ten voordele van de cliënt. Met de analyse van de macro-economische situatie worden de adviezen in duurzame ontwikkeling gecombineerd. Terwijl de beheerder van Puilaetco Dewaay zich concentreert op de grote tendensen, volgt de consultant van Triodos Bank van heel dichtbij de prestaties van ondernemingen op vlak van duurzaamheid: duurzaam bedrijfsbeheer, zorg voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid."

Even performant, maar beter voor iedereen!

Op basis van hun ervaring, hun begrip van de markten en hun kennis van de bedrijven doen de specialisten van Puilaetco Dewaay elke dag hun best om een duurzaam beheer te verzorgen dat even performant is als niet-duurzaam beheer.Een duurzame belegging is een positieve belegging!

Netto-performance/jaar Defensief Rendement & Groei Groei
jaar 2013 3.85% 9.48% 15.51%
jaar 2014 1.93% 5.03% 5.54%
jaar 2015 4.94% 7.58% 10.81%
jaar 2016 0.62% 1.44% 1.80%
jaar 2017 1.36% 2.69% 5.24%

Gecummuleerd netto *rendement tussen 31/12/2012 en 31/12/2017

Defensief profiel

13.29%

of een jaarlijks rendement van 2.53% op de periode

Rendement en Groei profiel

28.86%

of een jaarlijks rendement van 5.20% op de periode

Groei profiel

44.73%

of een jaarlijks rendement van 7.67% op de periode

* na taxen en kosten

Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Aan iedere investering zijn risico’s verbonden, onafgezien het weerhouden risicoprofiel. Het vermelde netto rendement ( = het bruto rendement min de commissies, de taxen en andere lasten) is een gemiddeld rendement rekening houdend met de gemiddelde beheerskosten. Het betreft de periode van 31/12/2012 tot en met 30/12/2017. Het is geen aanbeveling om te beleggen.

Een combinatie van gepersonaliseerd vermogensbeheer, rendabele beleggingen en een positieve impact: het is mogelijk!

Puilaetco Dewaay Private Bankers en Triodos Bank bieden al vijftien jaar een uniek model van duurzaam discretionair vermogensbeheer. Dankzij hun dubbele expertise combineert u financieel rendement en een positieve impact voor de samenleving en de toekomstige generaties.

Elke partner brengt zijn specifieke kennis en ervaring in: Puilaetco Dewaay is expert in vermogensbeheer, terwijl duurzaam beleggen een kernactiviteit van Triodos Bank is.

Wij nemen de tijd om uw situatie te analyseren en uw behoeften en wensen te begrijpen. Samen met u stellen wij een zorgvuldig uitgewerkte vermogensbeheerstrategie op die zowel duurzaam als efficiënt is.

Een evenwicht tussen financieel rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Van ondernemingen wordt steeds meer verwacht dat ze hun impact op de maatschappij en het milieu integreren in hun werking en hun resultaten. In de toekomst zullen de ondernemingen die een goed evenwicht tussen financieel rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden, het meest succesvol zijn. Die visie ligt aan de basis van duurzaam discretionair vermogensbeheer.

Hiervoor zijn Puilaetco Dewaay Private Bankers en Triodos Bank een exclusief partnership aangegaan. Zo kunnen we u een unieke dienstverlening bieden: maatschappelijk verantwoord vermogensbeheer. Enkel ondernemingen die voldoen aan de zeer strikte criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en bestuursvlak, kunnen deel uitmaken van de portefeuilles van onze cliënten. De selectie gebeurt door het researchteam van Triodos. Zijn analisten gaan op regelmatige basis de dialoog aan met de beursgenoteerde bedrijven, zowel tijdens als na de selectie in het Triodos-beleggingsuniversum.

Geïnteresseerd ? Contacteer uw private banker.

Uw private banker staat te uwer beschikking om u duurzaam vermogensbeheer voor te stellen. Hij zal met u bekijken hoe duurzame beleggingen in uw beleggingsdoelstellingen en uw risicoprofiel kunnen worden opgenomen.


Ik wens gecontacteerd te worden

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw persoonsgegevens meegedeeld op deze website worden door Puilaetco Dewaay Private Bankers N.V - Herrmann-Debrouxlaan, 46 te 1160 Brussel, verwerkt voor de volgende doeleinden: behandeling van uw aanvragen (m.b.t. bankdiensten), marketing van bankdiensten, globaal overzicht over de cliënten en/of potentiële cliënten, controle van de regelmatigheid van de verrichtingen en voorkoming van onregelmatigheden. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten. Deze gegevens kunnen meegedeeld worden aan de ondernemingen van de groep waartoe de Bank behoort en andere ondernemingen waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de voorgenoemde doeleinden te bereiken. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn of haar persoonsgegevens inkijken, ze laten verbeteren of ze laten verwijderen. De betrokken persoon kan deze rechten uitoefenen via een brief per gewone post geadresseerd aan de hoofdzetel van de Bank of op het volgende e-mailadres: private.banking@pldw.be.